top of page

Osteoartrit (Kireçlenme) Hastalığının Tedavisinde Hidrojen Sülfür


Halk arasında kireçlenme hastalığı olarak bilinen osteoartrit genel olarak 50 yaş üzeri popülasyonda sık görülen bir eklem hastalığıdır. Osteoartrit vücutta herhangi bir eklemi etkilemekle beraber en sık diz eklemlerinde görülür. Bu hastalıkta eklemin kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Ardından hastalarda kemik dokusu ve eklemlerin normal yapısı değişerek hareketlerde kısıtlama ve ağrı gelişir. Bu hastalığın tedavisinde eklem yapısının korunmasına yönelik yaklaşımlar, kilo kontrolü, bazı egzersiz hareketleri, ilaç veya cerrahi uygulaması yapılmaktadır. İlaç tedavisinde gerek ağız yolundan gerekse diz içine enjeksiyon şeklinde tedaviler bulunmaktadır.


Doğal Hidrojen Sülfğür Kaynağı İçin Gli-Gar Sarımsak EkstresiHidrojen sülfür vücudumuzun çeşitli enzimler tarafından ürettiği bir gazdır. İltihabı önleyici, hücre koruyucu, antioksidan, kan basıcını düzenleyici vb özellikleri bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada, osteroartrit oluşturulmuş deney hayvanlarının dizleri içine hidrojen sülfür enjeksiyonunun (1mM, 30mikrolitre) hastalığın ilerlemesini belirgin bir şekilde durdurduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar diz içine hidrojen sülfür enjeksiyonunu kireçlenme hastalığının tedavisinde kullanılan diz içi steroid (metilprednisolon,1mg/kg, 30 mikrolitre) uygulamasıyla ve herhangi bir ilaç uygulaması yapılmayan ile gruplarla karşılaştırmışlardır. Çalışmalarının sonucunda deney hayvanlarında kireçlenme hastalığı oluşturulduktan sonra diz içine hidrojen sülfür enjeksiyonunun her iki grupla kıyaslandığında daha etkili olduğunu, hastalığın ilerlemesini belirgin bir şekilde durdurduklarını göstermişlerdir (1). Aynı çalışmada hidrojen sülfür uygulamasının diz eklem kapsülü yapıları üzerine herhangi bir toksik etkisinin olmadığını da göstermişlerdir (1). Hidrojen sülfürün kireçleme hastalığı üzerine etkisini gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Benzer şekilde içeriğinde sülfür bileşikleri içeren sarımsak ekstresinin de romatoid artrit ve osteoartrit gibi hastalıklarda etkisi gösterilmiştir (2,3). Bu çalışmalarda hastalara sarımsak ekstresinin verilmesinin hastaların ağrılarında azalmaya yol açtığı ortaya konmuştur (2,3).


Doğal Hidrojen Sülfğür Kaynağı İçin Gli-Gar Sarımsak EkstresiKaynaklar.

  1. Can. J. Physiol. Pharmacol. 00: 1–8 (0000) dx.doi.org/10.1139/cjpp-2018-0574

  2. Eur J Pain. 2022;26:947-964. DOi: 10.1002/ejp.1935

  3. lnt J C/in Pract. 2018;72:e13208. https://doi.org/10.1111/ijcp.13208

Komentarze


bottom of page