top of page
Dünyayı sev

Sürdürülebilirlik

Kuruluşundan itibaren karbon ve su ayak izi hesaplamalarına başlayan Medinora, geleceğin gereksinimlerini ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunları bugünden ön görerek sürdürülebilirlik yolunda önemli atılımlar gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Şirket olarak tüm boyutlarıyla ele aldığımız sürdürülebilirlik kavramını, iş süreçlerimizle bütünleştirerek; mavi gezegenin yeşil çevresine saygılı, tüm paydaşları için katma değer yaratma odaklı faaliyetlere önem veriyoruz. Bu kapsamda; Avrupa Yeşil Mutabakatı, ilave Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında odağına aldığı beş temel yaklaşım ile çalışanlarına, işine, topluma, iş ortaklarına ve çevreye önem veriyoruz. Medinora olarak, atık azaltma, geri kazanma ve yeniden kullanma ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda faaliyetlerimize yön veriyoruz. Şirketimiz, doğal kaynaklarımızda mikroplastikler başta olmak üzere, organik ve inorganik bir çok kirletici unsurun mevcudiyetinin tespiti ve önlemlerin alınması konusundaki akademik çalışmalarda katkı sunmayı önemsemekte, ulusal çevre örgütleriyle iş birliği faaliyetlerine önem vermektedir. Şirketimiz, sürdürülebilir ekosistem modeline yönelik çalışmalarını sürdüren lisansüstü (yüksek lisans ve doktora programı) öğrencilere karşılıksız burs desteğinde bulunmaktadır.

bottom of page